Tổng hợp các bài viết ý nghĩa, nguồn gốc, chương trình khuyến mãi 30/4 mới nhất

21/04/2020 120

Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa ngày giải phóng miền nam 30/4 và quốc tế Lao động 1/5

Vào ngày 30/4, 1/5 hàng năm, toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên cả nước đều được nghỉ. Đây là một dịp lễ rất quan trọng của người Việt Nam, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng.

21/04/2020 653

Những hình ảnh trong ngày chiến thắng lịch sử 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chiến thắng 30/4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước Việt Nam, thống nhất hai miền Nam - Bắc và đưa nước ta sang một kỷ nguyên phát triển mới độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

contact printgo on zalo