01
BƯỚC 1
Thông tin In nhanh
02
BƯỚC 2
Kiểm tra lại thông tin đơn hàng
03
BƯỚC 3
Thanh toán và nhận hàng tại nhà

Ấn phẩm

N/A

Đường dẫn file thiết kế

YÊU CẦU VỀ FILE IN

Nên sử dụng những phần mềm chuyên cho thiết kê như: Ilustrator, Corel, Indesgin

HỆ MÀU CMYK

Không để chế độ Overprint

File để chuẩn kích thước (A5 thiết kế kích thước: 206x148 mm)

Không chọn Lock đối tượng

Để Bleed tối thiểu 2mm

Chuyển sản xuất bằng folder Package hoặc file AI đã convert và Embed hết toàn bộ hình ảnh hoặc file PDF chất lượng High Quality Print, convert font và có bật chế độ bù xén

Thời gian dự kiến

3 ngày

Lựa chọn sản phẩm

Quy cách in ấn và gia công


Chọn qui cách:
Chọn kích thước:
Chọn số lượng:

Kỹ thuật in

Kích thước (mm)

N/AGia công

Tổng chi phí

0 vnđ

Chúng tôi ở đây hỗ trợ bạn