Lin

Nhà thiết kế danh tiếng

0 đánh giá

Chưa có mẫu thiết kế

0 Người theo dõi

Tham gia 7 tháng trước

Trình độ

Illustrator
Photoshop
Corel

Về Lin

yêu cầu thiết kế

Chọn mẫu thiết kế


Lĩnh vực kinh doanh


Tên thương hiệu


Thời gian

03/11/2020 - 3 ngày làm việc


Lựa chọn màu yêu thích


Tải hình ảnh lên
Hỗ trợ file hình ảnh (png, jpg, jpeg)

Tải tối đa 3 file, tổng dung lượng 200Mb

bổ sung thông tin