Lin

Nhà thiết kế danh tiếng

0 đánh giá

Chưa có mẫu thiết kế

0 Người theo dõi

Tham gia 7 tháng trước

Trình độ

Illustrator
Photoshop
Corel

Về Lin

yêu cầu thiết kế

Mẫu thiết kế

Thiết kế NDTH cho Super Skin

Lĩnh vực kinh doanh


Tên thương hiệu


Thời gian

03/11/2020 - 3 ngày làm việc


Lựa chọn màu yêu thích


Tải hình ảnh lên
Hỗ trợ file hình ảnh (png, jpg, jpeg)

Tải tối đa 3 file, tổng dung lượng 200Mb

bổ sung thông tin

Bạn yêu cầu thêm điều gì